Elever skal have bedre karakterer

SKOLE. Kommunen har afsat 220 millioner kroner til at løfte karaktererne og læringslysten for byens 7. til 9. klasser. Målet er, at eleverne gennem særlige udskolingslinjer og faglige camps skal blive dygtigere end resten af landet.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

INDSATS: Det er ikke okay, at man fravælger folkeskolen fordi man ikke tror, at kvaliteten er god nok.

Sådan lyder det fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensens (S) klare mål for den kommende valgperiode.

Kommunen har med det seneste budget afsat 220 millioner kroner til at give de ældste klasser i kommunens i alt 77 skoler et fagligt boost. Beløbet svarer til tre millioner kroner til hver skole, men pengene bliver fordelt efter behov og indsatser. Med millionbeløbet til udskolingen vil kommunen oprette talentcamps til de dygtigste elever, tværgående læringsforløb og udskolingslinjer og skoler, der kun har overbygningen.

Baggrunden er, at de københavnske elever får dårligere karakterer end deres jævnaldrende kammerater i resten af landet.

Seneste måling var landsgennemsnittet for folkeskolens afgangsprøve 7, mens den i København var 6,8.

»I løbet af de næste fire år skal karaktererne være højere i København. Vi vil have Danmarks bedste folkeskole. Og derfor er det nødvendigt at sætte fokus på trivsel og få bragt fraværet ned, så karaktererne kan komme op,« siger Jesper Christensen.

Bedre trivsel

Han har tidligere været ansvarlig for skoleområdet (august 2013 til 1. januar 2014) og har fra 1. januar i år overtaget posten som børne- og ungdomsborgmester efter Venstres Pia Allerslev.

Målet med investeringen er at sikre, at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg og ikke fravalg, fordi fortællingen er, at folkeskolen ikke lever op til målet.

Ifølge undersøgelser udtrykker københavnske skoleelever i højere grad i de store klasser, at de ikke trives, mens fraværet også stiger, jo ældre man bliver og længere, man har gået i skole.

»Vi ved jo, at skoletrætheden tager til i de store klasser, og det er desværre også her, at mange elever flytter til andre skoler eller privatskoler. Derfor skal vi gøre åben skole mere fagligt relevant og konstant bygge bro til erhvervslivet. De dygtige elever skal udfordres på talent camps, så de ikke keder sig i undervisningen,« siger Jesper Christensen.

Indsatsen sker ikke på en dag, men over tid, og kommunen har inviteret og vil fortsat invitere til dialogmøder, hvor forældre, elever og lærere kan diskutere, hvordan pengene helt præcist skal fordeles og bruges.

Dialogmøder

»Det er vigtigt at styrke samarbejdet med virksomheder, så eleverne bliver uddannelsesparate og både de elever, der er i toppen og dem, der har det svært får særlige forløb, hvor de kan blive udfordret eller hjulpet, og det er også vigtigt at « siger Jesper Christensen.

Børne- og ungdomsudvalget skal på sit møde 21. februar beslutte, hvordan millionerne skal investeres.

Mandag 29. januar klokken 17-20 er der dialogmøde i Kulturhuset på Islands Brygge 18, hvor alle er velkomne til at komme med deres mening. Jesper Christensen vil også være til stede ved dialogmødet.

- læs flere artikler > artikel oversigt...