Busserne skal køre nye veje

KOLLEKTIV TRANSPORT. Åbningen af Cityringen i 2019 får stor indvirkning på det lokale busnet. Movia har nu præsenteret planen for, hvordan lokalbusserne skal køre. Efter planen mister Gothersgade og Sølvgade busruter.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

BUSSER: Beboere i dele af Indre By får fremover længere til kollektiv transport. I hvert fald, hvis den plan for fremtidens bustrafik, Movia Trafik netop har offentliggjort, bliver ført ud i livet.

For når Cityringen åbner i 2019 får det indvirkning på en række buslinjer, der enten nedlægges eller omlægges.

Det betyder, at der ikke længere kommer til at køre busser i Sølvgade, Gothersgade, Kristen Bernikows Gade og Nørregade.

Og det er netop i denne del af byen, beboere og ansatte i virksomhederne får længere til den kollektive trafik, viser oversigtskort fra Movia.

Tidligere har Movia Trafik truffet beslutning om, hvordan A-, C- og S-busser skal køre. Nu fremlægger planen for de lokale busser, det såkaldte gule net, der skal binde de trafikale tråde mellem de større buslinjer, tog og metro.

Fra A til B på en ny måde

For mange passagerer vil åbningen af Cityringen betyde, at de vil få en ny måde at komme fra A til B på, for eksempel fordi de kan bruge metroen i stedet for bussen, eller fordi de kan bruge metroen på en del af rejsen.

Det betyder for eksempel at bustrafikken mellem Nørreport og Hovedbanegården bliver reduceret og fremover udelukkende betjenes af linje 5C.

»For passagererne i den kollektive transport er det vigtigt, at busserne spiller godt sammen med tog og metro. Derfor har Movia udarbejdet et forslag, som sikrer god sammenhæng på tværs af bus, tog og metro, når Cityringen åbner,« siger Movias adm. direktør, Dorthe Nøhr Pedersen i en pressemeddelelse.

Busplanen er i høring i lokaludvalg, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet som optakt til den politiske behandling i foråret. I den forbindelse kan borgerne komme med deres synspunkter.

»Vi har med glæde noteret os, at Movia nu vil inddrage borgerne i deres planlægning. Tidligere har vi på Christianshavn påpeget løsningsmuligheder, der tilgodeser vor snævre gadenet og giver bedre muligheder for handicappede og gangbesværede. Det vil være stort, hvis disse hensyn kommer ind i planlægningen,« siger formand for Christianshavns Lokaludvalg, Poul Cohrt.

Formanden for Indre By Lokaludvalg forventer, at den kollektive transport bliver styrket:

»I Indre By Lokaludvalg glæder vi os til at Cityringen åbner i 2019, og at den kollektive trafik derved bliver styrket. Det er et stort skridt for København, og vi er sikre på, at det kommer mange københavnere til gode i mange år frem,« siger Bent Lohmann i en pressemeddelelse.

Indre By Lokaludvalg holder borgermøde om det kommende busnet 31. januar.

- læs flere artikler > artikel oversigt...